Towards a Shared Vision

Tineri artiști români în arta contemporană europeană 2024

In data de 26 octombrie 2023, la Centrul de Interes, Fundația Culturală Intact a lansat expoziția „Towards a Shared Vision”. Realizată în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local din Cluj-Napoca, Iulius Mall și Banca Transilvania, proiectul a adunat douăzeci și trei de artiști români din tânăra generație, activi în cele mai importante centre universitare ale țării – Iași, București, Timișoara și Cluj-Napoca -, dar și pe scene internaționale de prestigiu. Selecția acestora a fost făcută de către un comitet consultativ care a evaluat un număr semnificativ de portofolii propuse.

Eveniment important al anului pentru arta românească, „Towards a Shared Vision” a reprezentat o continuare a programului de susținere a tinerilor artiști români, inițiat și desfășurat de Fundația Culturală Intact de la înființare în anul 2000,. În același context, alături de o serie de rezidențe artistice oferite de-a lungul anilor, se numără expozițiile internaționale de mare anvergură la care Fundația s-a alăturat ca partener.

Unul din obiectivele principale ale expoziției a fost de a susține creația tinerilor participanți. In acest sens Fundația Culturala Intact a organizat un concurs cu jurizare invitând șapte personalități ai scenei artistice internaționale și românești. Membrii juriului internațional au o vastă experiență în domeniul artelor vizuale; sunt curatori, proprietari de galerii, profesori și practicieni. Acestora li s-au înaintat biografiile artiștilor și imagini fidele cu participarea lor in expoziție.  Le mulțumim pentru timpul lor și pentru contribuția lor valoroasă.

JURIU

Suntem bucuroși să vă prezentăm membrii juriului: click aici ▶

METODOLOGIE CONCURS

Fiecare membru al juriului a ales cinci artiști în ordinea preferinței. Primei alegeri i s-au acordat cinci (5) puncte, celei de-a doua alegeri patru (4) puncte, celei de-a treia alegeri trei (3) puncte, celei de-a patra alegeri două (2) puncte și celei de-a cincea alegeri un (1) punct.

Pe baza totalului acestor punctaje acordate de cei șapte membri ai juriului, s-au ales trei câștigători care vor împărți cele trei premii în valoare  totală de 7500 Euro oferiți de partenerii evenimentului.

Câștigători

Premiul BT Contemporary Art oferit de Banca Transilvania, în valoare de 2000 Euro va fi acordat artistului Adrian Ghiman care a obținut  21 de puncte.

Premiul Iulius Mall oferit de Iulius Mall Cluj, în valoare de 1500 Euro va fi acordat artistei Ioana Aron care a obținut 18 puncte.

Premiul Spațiul Intact oferit de Fundația Culturală Intact, în valoare de 1000 Euro va fi acordat artistei Emma Păvăloaia care a obținut 13 puncte.

 

 

DECERNAREA PREMIILOR

Premierea și decernarea  diplomelor vor avea loc pe data de 12 iunie 2024 la ora 19:00 cu ocazia lansării expoziției “Invitation au Voyage” de la Centrul de Interes de pe strada Fabricii de Chibrituri nr. 9.

Mulțumim și apreciem participarea partenerilor: Banca Transilvania, Iulius Mall, Spațiul Intact. Fără susținerea lor generoasă, acest concurs, precum și această expoziție, nu ar fi fost posibile.

________________

On October 26, 2023, at the Centrul de Interes, Fundația Culturală Intact launched the exhibition „Towards a Shared Vision.” Produced in partnership with the Cluj-Napoca City Hall and Local Council, Iulius Mall, and Bank of Transylvania, the project brought together twenty-three young Romanian artists from the major university centers of the country – Iași, Bucharest, Timișoara, and Cluj-Napoca – as well as from prestigious international stages. Their selection was made by an advisory committee based on a larger number of proposed portfolios.

An important event of the year for Romanian art, „Towards a Shared Vision” represented a continuation of the program to support young Romanian artists, initiated and carried out by the Intact Cultural Foundation since its establishment in 2000. In the same context, alongside a series of artistic residencies offered over the years, are the large-scale international exhibitions in which the Foundation has participated as a partner.

One of the main objectives of the exhibition was to support the artistic creation of young participants. In this regard, the Intact Cultural Foundation organized a competition with a jury by inviting seven personalities from the international and Romanian art scene. The members of the international jury have extensive experience in the field of visual arts; they are curators, gallery owners, professors, and practitioners. They were provided with the artists’ biographies and faithful images of their participation in the exhibition. We thank them for their time and valuable contribution.

THE JURY

We are proud to present the jury members : click here ▶

COMPETITION METHODOLOGY

Each jury member chose five artists in order of preference. Five (5) points were awarded to the first choice, four (4) points to the second choice, three (3) points to the third choice, two (2) points to the fourth choice, and one (1) point to the fifth choice.

The Winners

Based on the total of these scores from the seven jury members, three winners will be selected to share the prize of 7,500 Euros.

The BT Contemporary Art Award offered by Banca Transilvania, worth 2000 Euros will be awarded to the artist Adrian Ghiman, who obtained 21 points. 

The Iulius Mall Award offered by Iulius Mall Cluj, worth 1500 Euros will be awarded to the artist Ioana Aron, who obtained 18 points. 

The Spațiul Intact Award offered by Fundația Culturală Intact, worth 1000 Euros will be awarded to the artist Emma Pavaloaia, who obtained 13 points. 

The award ceremony

The award ceremony and diploma presentation will take place on June 12, 2024, at 7:00 PM on the occasion of the launch of the exhibition “Invitation au Voyage” at the Centrul de Interes on Fabricii de Chibrituri Street, no. 9.

We thank and appreciate the participation of the sponsors: the Bank of Transylvania, Iulius Mall, Intact Space. Without their generous support, this competition, as well as this exhibition, would not have been possible.

________________

PORTOFOLII / PORTFOLIOS

Aici pot fi vizualizate portofoliile artiștilor participanți / The portfolios of the participating artists can be viewed here:

Ada Nicolaescu ▶
Adrian Ghiman ▶
Ana Messer ▶
Andra Purdea ▶
Andrei Pitut ▶
Andrei Sendrea Reg ▶
Bogdan Matei ▶
Corina Pacurar ▶
Daria Langa ▶
Dimitrie Luca Gora ▶
Dragoș Dogioiu ▶
Emma Pavaloaia ▶
Ioana Aron ▶
Marta Mattioli ▶
Mathias Bar ▶
Mirela Cerbu ▶
Radu Mihai Tanasa ▶
Sasha Bandi ▶
Teona Toderel ▶
Traian Chereches ▶
Vivien Fritz ▶

________________